văn hóa - xã hội

Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị thảo luận mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số tuyến xã
Ngày đăng 02/07/2020 | 18:39  | View count: 203

Ngày 01-7, UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị thảo luận mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số tuyến xã.

 

       

    Đ/c Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 

Tới dự hội nghị có các thành viên Đoàn khảo sát của Thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn; Đại biểu huyện Thanh Trì có đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị của huyện có liên quan; cùng dự có các đồng chí trưởng ban Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận với 20 ý kiến cho rằng: Hiện nay, nhiệm vụ công tác Dân số ngày càng nặng nề trước yêu cầu của công tác công tác Dân số trong tình hình mới được quy định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các ý kiến cũng nêu bật được những thuận lợi về mô hình mô hình cán bộ chuyên trách Dân số là viên chức thuộc phòng Dân số - KHHGĐ - Trung tâm Y tế huyện quản lý như: Công tác Dân số luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Ban Chỉ đạo công tác Dân số KHHGĐ tại các xã, thị trấn, sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của các, ban, ngành đoàn thể ở cơ sở…

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện đã tổng hợp các ý kiến tại hội nghị và đề nghị Sở Y tế Hà Nội xem xét giữ nguyên mô hình cán bộ chuyên trách Dân số là viên chức thuộc phòng Dân số - KHHGĐ - Trung tâm Y tế huyện quản lý vì mô hình này là rất phù hợp với tình hình thực tế và phát huy được hiệu quả hoạt động trong công tác Dân số tại các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp thu các ý kiến của huyện Thanh Trì, đồng chí nhấn mạnh sẽ báo cáo với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xem xét giải quyết cho phù hợp.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Huyện ủy