văn hóa - xã hội

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI GIAO NHẬN QUÂN HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2020
Ngày đăng 06/02/2020 | 09:45  | View count: 470

 

          Cùng với khí thế của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tuổi trẻ huyện Thanh Trì vinh dự và tự hào được tiếp bước cha anh, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

          Mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Bác  Hồ kính yêu “ Các Vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, phấn khởi tự hào với danh hiệu mà Đảng và nhà nước trao tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thanh niên Thanh Trì kế tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh phấn khởi lên đường bảo vệ Tổ quốc ghi tiếp những chiến công vào trang sử  vàng chói lọi của quê hương.

           Ngày nay, nước ta đang trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước, các thế lực phản động trong nước và quốc tế vẫn còn âm mưu chống phá sự nghiệp đổi mới của toàn dân tộc. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Tòng  quân lên đường bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng,  là hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ huyện Thanh Trì nói riêng. Với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người ” Ngày 11 tháng 02 năm 2020 thanh niên huyện Thanh Trì hăng hái lên đường nhập ngũ.

 Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì tin tưởng những thanh niên ưu tú, nhập ngũ đợt này có phẩm chất chính trị vững vàng,  có trình độ văn hoá và sức khoẻ tốt sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Thanh Trì, ra sức tu dưỡng rèn luyện học tập công tác tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng danh hiệu “ Anh bộ đội Cụ Hồ ” góp phần xây dựng lực lượng quân đội chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

          Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,  Thanh niên Thanh Trì hăng hái lên đường bảo vệ Tổ Quốc !

 

                                                          Thanh Trì, ngày 03 tháng 02 năm 2020

                                               

Phạm Minh Đức – Phòng Văn hóa và Thông tin