văn hóa - xã hội

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ - MỘT KÊNH VỐN GIÚP HỘ NGHÈO XÂY, SỬA NHÀ Ở
Ngày đăng 27/02/2019 | 15:06  | View count: 771

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn, Ngân hàng chính xã hội huyện Thanh Trì đã triển khai và hoàn thành trước thời hạn việc hỗ trợ vốn cho 32 hộ nghèo để xây, sửa nhà ở.

Huyện Thanh Trì có 33 hộ nghèo nhà ở hư hỏng, xuống cấp, không có khả năng tự cải tạo, thuộc diện được hỗ trợ xây sửa nhà ở, trong đó 17 hộ được hỗ trợ xây mới, 16 hộ được hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại nhà ở.

Theo Kế hoạch của Thành phố, ngoài việc được hỗ trợ bằng tiền mặt, các hộ sẽ được vay vốn mức 25 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, thời gian vay tối đa là 15 năm, lãi suất vay 3%/năm, nhưng các hộ vay đợt này sẽ được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ phần lãi tiền vay trong hạn vay.

Mức vay vốn 25 triệu đồng là một chính sách hỗ trợ ưu đãi của UBND thành phố Hà Nội. Đối với hộ xây mới nhà ở, số vốn vay NHCSXH chiếm 56% trong tổng mức hỗ trợ xây nhà. Đối với hộ sửa nhà, số vốn vay NHXSXH chiếm 71% trong tổng mức hỗ trợ sửa nhà.

Cảm thông sâu sắc với những khó khăn của những hỗ nghèo, ngày nắng thì nhà ở tạm bợ, ngày mưa hứng chậu các góc nhà dột, căng ni lông trên đỉnh màn nên ngay khi nhận được Quyết định của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt các hộ nghèo được hỗ trợ xây sửa nhà, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì đã giao cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn có hộ nghèo được hỗ trợ phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác vốn vay tận tình hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho hộ vay trong quá trình làm hồ sơ. Chính vì vậy, đến 31/8/2018, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã hoàn thành việc hỗ trợ cho vay đối với 32 hộ với tổng số tiền 800 triệu đồng để xây, sửa nhà ở, hoàn thành trước thời hạn UBND thành phố giao.

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, đến thăm các hộ nghèo được vay vốn để xây mới và sửa chữa nhà ở, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của họ ở những cái bắt tay, những câu chuyện và tiếng cười vang lên trong những mái nhà mới./.

Triệu Quang Xuyên _ Phòng VHTT