văn hóa - xã hội

Huyện Thanh Trì: Sức lan tỏa từ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 16/11/2018 | 16:42  | View count: 1570

15 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư luôn được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp huyện Thanh Trì. Qua đó, tạo bước chuyển biến mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền

Thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trong 15 năm qua, huyện Thanh Trì đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Đã tổ chức 41 hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép cho 4.924 lượt cán bộ MTTQ cơ sở; cấp xã tổ chức 508 hội nghị cho 33.027 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Hàng năm, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với Ban Tuyên giáo, các đoàn thể tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kết quả thực hiện quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, ứng xử văn hóa và chỉnh trang thôn, làng, tổ dân phố, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường có hoa, nhà có số, lắp biển chỉ dẫn công cộng… Nhất là tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả đã tổ chức 1.734 cuộc tuyên truyền cho trên 162.102 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Ngoài ra, huyện còn phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Trong 15 năm, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã giới thiệu được 847 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đặc biệt là giới thiệu 12 tập thể, cá nhân được đăng trong các ấn phẩm của MTTQ thành phố như: ấn phẩm MTTQ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới, gương sáng Mặt trận, bản tin dân chủ đoàn kết.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân

Được tổ chức từ ngày 05/11 đến ngày 18/11 hàng năm, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư tại huyện Thanh Trì đã được nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố, huyện và các xã quan tâm dự, động viên tặng quà cho 4.131 lượt hộ chính sách, hộ gia đình tiêu biểu và 2.904 lượt hộ nghèo; nhiều đồng chí cán bộ huyện, xã, thị trấn đã giành thời gian về dự Ngày hội nơi cư trú.

Bên cạnh đó, cùng với công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện Ngày hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức bữa cơm đoàn kết tại khu dân cư… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, huyện đã đẩy mạnh đợt thi đua nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với các nội dung tập trung vào: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra; ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, phát động ký kết giao ước thi đua thực hiện các mô hình điểm như: Khu dân cư bảo vệ môi trường, mô hình khu dân cư tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Phát động các hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp tổ chức Ngày hội…; Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức vệ sinh môi trường tạo cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn và nhiều khu dân cư tổ chức liên hoan bữa cơm đoàn kết, tăng cường gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Đến nay, toàn huyện có 108/108 thôn, làng tổ dân phố tổ chức Ngày hội đạt 100%. Trong 15 năm qua, toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 4.131 lượt hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn đã trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 2.904 xuất quà trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng cho các hộ chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 183 hộ nghèo xây, sửa nhà ở với số tiền  4 tỷ 371 triệu đồng trong dịp tổ chức Ngày hội. Toàn huyện đã xây dựng hàng nghìn tuyến đường xóm tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp ngày trên 20 nghìn ngày công lao động và gần 68 tỷ đồng, xã hội hóa kè các ao trong làng, vận động giáo viên, công chức viên chức, người lao động nhân dân trên địa bàn giành hàng vạn ngày công lao động trồng các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng Huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới...  

Để tiếp tục thực hiện tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, trong thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động trước, trong và sau Ngày hội để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh và tính sáng tạo của mỗi khu dân cư trong tổ chức ngày hội. Mỗi năm cần lựa chọn một chủ đề thích hợp, khuyến khích các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội thông qua các hoạt động giao lưu, các hội thi VHVN, TDTT… Các cụm dân cư trong thôn có thể tổ chức liên cụm dân cư nhằm tạo điều kiện phong trào rộng khắp, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư. Đồng thời, khuyến khích các hoạt động trong phần Hội, phát huy và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất ở địa phương, khu dân cư để ngày hội diễn ra trang trọng, phấn khởi, có tính lan tỏa tích cực trong nhân dân.

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT(Theo HNP)