văn hóa - xã hội

Đình Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo
Ngày đăng 09/10/2018 | 09:30  | View count: 232

Ngày 28/9/2018 UBND huyện Thanh Trì nhận được công văn số 3828/SVH&TT - BQLDT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc Lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai , huyện Thanh Trì

 

Đình nằm giữa thôn, tọa lạc trên khu đất cao ráo cạnh bờ sông Nhuệ, đình thờ vị thần Thành hoàng làng là Minh Từ Hoàng Thái Hậu, vợ vua Trần Minh Tông (1314 - 1329).

Theo tư liệu hiện còn tại di tích , cụ thể là các bản sắc phong tại đình và miếu cho ta đoán định, ít nhất vào khoảng nửa sau thế kỷ XVII, làng Thượng Phúc đã có những di tích thờ phụng vị Thành hoàng của làng. Không rõ quy mô kiến trúc thời xưa ra sao, bởi trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ , đình đã bị phá hủy. Ngôi  đình hiện nay do chính quyền và nhân dân phục dựng vào năm 1990 theo kiểu “nội Công ngoại Quốc”, gồm các hạng mục chính: Nghi môn, sân, Tả mạc – Hữu mạc, Đại bái và hậu cung, riêng Phương đình mới được xây dựng năm 2007, khuôn viên được xây tường bao quanh gọn gàng.

Trải qua thời gian, đình còn giữ được một số di vật quý như: ba đôi câu đối thời Nguyễn, tám đạo sắc phong thời Lê- Nguyễn (cùng với miếu Minh Từ)…Đây là những di vật khẳng định tồn tại của ngôi đình qua lịch sử, là trung tâm tín ngưỡng phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh cho nhân dân địa phương.

Đình Thượng Phúc mới được phục dựng gần đây, tuy nhiên nói như Lưu Vũ Tích thời Đường,  “Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh; Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh” (Núi không vì cao, có tiên thì nổi danh; Nước không bởi sâu, có rồng thì linh thiêng), điều quan trọng là nơi đây cũng thờ Minh Từ Hoàng thái hậu, kết hợp cùng chùa Dâu, chùa bảo Tháp, miếu Minh Từ, tạo ra một quần thể di tích thờ cùng một nhân vật vốn được xưng tụng như Bồ Tát, cho thấy ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo nói chung cũng như của Minh Từ Hoàng thái hậu nói riêng đối với đời sống tâm linh của nhân dân địa phương. Đình đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa năm 2011.     

     Lại Thị Hồng Nguyên_ phòng VHTT