văn bản mới

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức xã, thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 14:30 PM  | View count: 4219
Ngày 19/4/2019, UBND huyện Thanh Trì ban hành thông báo danh sách các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức xã, thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập...

Danh sách của các tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 26/03/2019 | 09:35 AM  | View count: 231
Xem chi tiết tại đây                                        ...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:47 PM  | View count: 2187
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND...

Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:06 PM  | View count: 928
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:03 PM  | View count: 2065
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện...

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:51 PM  | View count: 981
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 67/TB-UBND về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:43 PM  | View count: 507
Ngày 14/3/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:28 PM  | View count: 1021
Ngày 07/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non,...

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:33 PM  | View count: 562
Ngày 13/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Công văn số 476/SNV-CCVC về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức...

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:13 PM  | View count: 293
Ngày 06/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã...

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:20 PM  | View count: 184
Ngày 06/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 7/01/2019 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng 24/01/2019 | 02:34 PM  | View count: 212
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND Huyện Thanh Trì xây dựng Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 28/12/2018 về việc kiểm tra công vụ năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 04:52 PM  | View count: 192
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Quyết định số 9820/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Đoàn kiểm tra Công vụ năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 204
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Ngày đăng 31/03/2017 | 10:23 AM  | View count: 362
Ngày 03/01/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì, với nội dung chủ yếu như: Diện tích các loại đất phân...

Huyện Thanh Trì đăng tải công khai bản dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân

Ngày đăng 21/09/2018 | 03:09 PM  | View count: 970
1. Chi tiết thông báo số 348/TB-UBND của UBND huyện 2. Chi tiết Tờ trình số 203/TTr-UBND 3. Chi tiết Danh mục công trình, dự...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh