văn bản mới

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì
Ngày đăng 30/03/2021 | 15:15  | View count: 439

Ngày 26/3/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì (Kèm theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1/10.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Trì, được Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 05/02/2021)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh