văn bản mới

Thông báo kết quả thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020
Ngày đăng 31/03/2021 | 08:23  | View count: 2942

           Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Thanh Trì về tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020; Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020,

          Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì thông báo kết quả thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 (Có danh sách chi tiết kèm theo).

          Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí về Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì (qua phòng Nội vụ).

          Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 01/4/2021 đến ngày 15/4/2021.

          Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Trì – Số 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

          Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng.

          Không chấm phúc khảo đối với các đơn phúc khảo bài thi nhận được sau 17h00’ ngày 15/4/2021 (tính theo dấu bưu điện nếu đơn gửi theo đường bưu chính); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo được gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

        Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi viết, được niêm yết tại Bảng tin tầng 1 (Khu nhà 5 tầng) UBND huyện Thanh Trì và công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện Thanh Trì (https://thanhtri.hanoi.gov.vn) để thí sinh được biết./.

Chi tiết Thông báo 96 xem tại đây

Mẫu đơn phúc khảo

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh