văn bản mới

Thông báo thời gian, địa điểm thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020
Ngày đăng 22/03/2021 | 16:10  | View count: 1236

         Căn cứ Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020; Công văn số 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020;

         Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Thanh Trì về tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020; Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020,

          Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

           - Thời gian: Từ 7h30’ ngày 27/3/2021 (Thứ Bảy)

           - Địa điểm: Trường THCS thị trấn Văn Điển (Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

           - Tổng số thí sinh: 270

           - Tổng số phòng thi: 12

           (Có sơ đồ phòng thi; Danh sách thí sinh tại các phòng thi kèm theo thông báo)

          Lưu ý: - Các thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

          - Thí sinh phải có mặt trước thời gian bắt đầu vào phòng thi 30 phút.

Chi tiết Thông báo xem tại đây

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh