văn bản mới

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2021
Ngày đăng 08/01/2021 | 16:24  | View count: 84

Chi tiết Thông báo số 02 xem tại đây./.

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh