văn bản mới

Quyết định về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 16/12/2020 | 09:42  | View count: 203

Chi tiết Quyết định số 5566 xem tại đây./.

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh