văn bản mới

Hội đồng khoa học & Công nghệ huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 8113/QĐ- HĐKH&CN ngày 10/11/2020 V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài khoa học năm 2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 16:22  | View count: 229

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh