văn bản mới

Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản còn hiệu lực, hết hiệu lực, bị thu hồi trên địa bàn huyện Thanh Trì(Tính đến ngày 20/10/2020)
Ngày đăng 22/10/2020 | 11:14  | View count: 122

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh