văn bản mới

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 1735/CV-HĐPBGDPL ngày 19/8/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến GDPL liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 26/08/2020 | 04:00  | View count: 154

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh