văn bản mới

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 1775/UBND-YT ngày 25/8/2020 về việc thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phiên họp 56,57
Ngày đăng 26/08/2020 | 15:40  | View count: 114

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh