văn bản mới

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thuộc huyện Thanh Trì
Ngày đăng 22/07/2020 | 17:32  | View count: 687

       Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

       Căn cứ Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội về Tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

        Căn cứ Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Hội đồng xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước,

        Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì thông báo:

        1. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020:

        - Thời gian: 14h00’ ngày 24/7/2020 (Thứ Sáu)

        - Địa điểm: Hội trường số 1, UBND huyện Thanh Trì (Số 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)

       Sau khi kết thúc khai mạc, thí sinh được hướng dẫn nội quy, quy chế và cách thức tiến hành phần thực hành giảng dạy, thời gian, địa điểm thi và các nội dung có liên quan.

        2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020:

        - Thời gian: Từ 7h30’ ngày 28/7/2020 (Thứ Ba)

        - Địa điểm: Trường THCS thị trấn Văn Điển (Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

        - Tổng số thí sinh: 110

        - Tổng số phòng thi: 20

        (Có sơ đồ phòng thi; Danh sách thí sinh tại các phòng thi kèm theo Thông báo)

       Lưu ý: Thí sinh phải có mặt trước thời gian bắt đầu vào phòng thi 30 phút./.

Chi tiết Thông báo 208 xem tại đây.

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh