văn bản mới

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 18:00  | View count: 754

      Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước; Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội về Tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

      Căn cứ kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước, cụ thể như sau:

1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2: 110 người, bao gồm: Giáo viên mầm non: 62 người; Giáo viên tiểu học: 12 người; Giáo viên THCS 36 người (Có danh sách chi tiết kèm theo).

2. Thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2: 0 người.

       Thông báo này được công bố công khai trên Cổng TTĐT huyện Thanh Trì ( http://www.thanhtri.hanoi.gov.vn); niêm yết tại Bảng tin tầng 1 (Khu nhà 5 tầng) UBND huyện Thanh Trì (Địa chỉ: Số 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng./.

Chi tiết Thông báo số 199.

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh