văn bản mới

Thông báo danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực hiện chuyển đổi lần 1
Ngày đăng 06/07/2020 | 17:19  | View count: 695

Ngày 06/7/2020, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 159/TB-UBND về danh sách các thí sinh đưng ký xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì sau khi thực hiện chuyển đổi nguyện vọng lần 1

Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước; Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội về Tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước; UBND huyện Thanh Trì thông báo:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2020: Tiếp nhận 103 Phiếu đăng ký dự xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/7/2020: Thực hiện chuyển đổi nguyện vọng lần 1 cho 14 thí sinh, trong đó có 05 thí sinh chuyển đi và 09 thí sinh chuyển đến.

Chi tiết Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến ngày 06/7/2020 tại Biểu mẫu 01 và Số lượng đăng ký dự tuyển khối Mầm non, Tiểu học, THCH tính đến ngày 06/7/2020 tại các Biểu mẫu 02 kèm theo Thông báo này.

Đề nghị các thí sinh kiểm tra, phối hợp với Tổ thu Phiếu đăng ký dự tuyển chỉnh sửa thông tin cá nhân sai sót (nếu có). Các thí sinh thực hiện việc chuyển đổi nguyện vọng theo hướng dẫn tại Mục 3 Phần I Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Hà Nội.

Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 08h00” ngày 07/7/2020 đến 17h00” ngày 14/7/2020 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật).

Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Trì (Số 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Chi tiết Thông báo số 159 xem tại đây

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh