văn bản mới

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 565/UBND-YT ngày 23/3/2020 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phiên họp 22
Ngày đăng 23/03/2020 | 17:18  | View count: 73

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh