văn bản mới

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 500/UBND-VHTT ngày 13/3/2020 về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và hoạt động của các di tích
Ngày đăng 16/03/2020 | 16:42  | View count: 101

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh