văn bản mới

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019
Ngày đăng 11/11/2019 | 09:53  | View count: 4321

Ngày 07/11/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 376/TB-HĐTD về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

        Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I Phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Thông báo số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019; Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2019,

         Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì thông báo:

         1. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019:

         - Thời gian: 15h30’ ngày 15/11/2019 (Thứ Sáu)

        - Địa điểm: Nhà văn hóa – Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì (Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)

        Sau khi kết thúc khai mạc, các thí sinh được nghe hướng dẫn nội quy, quy chế thi, thời gian, địa điểm thi và các nội dung có liên quan.

        2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

        - Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ ngày 17/11/2019 (Chủ nhật)

        - Địa điểm: Trường THCS thị trấn Văn Điển (Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

        - Tổng số thí sinh: 947

        - Tổng số phòng thi: 38

        (Có sơ đồ phòng thi; Danh sách thí sinh tại các phòng thi kèm theo thông báo)

        Lưu ý: Các thí sinh phải có mặt trước thời gian bắt đầu vào phòng thi 30 phút.

Nội dung chi tiết Thông báo số 376

Sơ đồ phòng thi

Danh sách phòng thi Vòng 2

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh