văn bản mới

Thông báo kết quả rà soát số lượng giáo viên hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập thuộc huyện để xem xét thực hiện xét tuyển đặc biệt vào viên chức theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 25/07/2019 | 15:39  | View count: 1141

Nội dung chi tiết Thông báo tại đây./.

 

Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh