văn bản mới

Quyết định số 8647a/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Kinh phí thuê đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức cơ quan UBND huyện năm 2018
Ngày đăng 27/12/2018 | 15:55  | View count: 3456

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh