văn bản mới

HÃY BÌNH CHỌN HÀ NỘI LÀ "ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 2018
Ngày đăng 20/09/2018 | 09:56  | View count: 305

Hà Nội được tổ chức Du lịch thế giới(WTO) đề cử là 01 trong 17 ứng cử viên của hạng mục "Điếm đến hàng đầu thế giới". UBND huyện Thanh Trì đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng toàn thể nhân dân tham gia bình chọn cho Thủ đô Hà Nội theo đường dẫn: https://sodulich.hanoi.gov.vn/binh-chon-awards.

Thời gian bình chọn: Từ ngày 10/9/2018 đến 24/10/2018

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh