văn bản mới

Hướng dẫn đánh giá, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và một số biểu mẫu làm tài liệu, hồ sơ kiểm chứng đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày đăng 07/08/2018 | 14:38  | View count: 939

Tải Công văn 1710/STP-PBGDPL của sở Tư pháp tại đây

Triệu Quang Xuyên_ Phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh