tin tức - sự kiện

Chi cục Thuế huyện Thanh Trì triển khai tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2020
Ngày đăng 08/03/2021 | 08:45  | View count: 102

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/5/2021, Chi cục Thuế huyện Thanh Trì triển khai tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2020. Trong thời gian này, Chi cục Thuế huyện Thanh Trì tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế, công nghệ thông tin và kê khai thuế.

Bên cạnh việc tuyên truyền qua hệ thống Đài phát thanh, Chi cục Thuế huyện Thanh Trì cũng hỗ trợ qua Email mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế. Theo đó, tất cả các nội dung chính sách, hướng dẫn người thu thuế thực hiện quyết toán thuế đều được Chi cục Thuế huyện Thanh Trì tổng hợp, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu và cung cấp cho người thu thuế thông qua email đăng ký kết nối với cơ quan thuế. Qua đó, người thu thuế sẽ sớm cập nhật được thông tin, chính sách thuế và những hướng dẫn của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì để thực hiện đúng quy định.

Chi cục Thuế huyện Thanh Trì cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người thu thuế trên địa bàn huyện thực hiện quyết toán thuế năm 2020 một cách thuận lợi nhất bằng các hình thức: Điện thoại trực tiếp, email, hoặc đăng tải các chính sách thuế lên Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Trì.

Số điện thoại hỗ trợ:

Đội kiểm tra số 1: 024.3681.6053 - 0987840456;

Đội kiểm tra số 2: 024.3681.3364 - 0912346289;

Đội kê khai kế toán thuế - bộ phận đăng ký cấp tài khoản thuế giao dịch điện tử, hỗ trợ kê khai điện tử: 024.3861.6287;

Một số điều cần lưu ý trong triển khai tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế: Xem tai đây

 

Triệu Quang Xuyên_VHTT(nguồn Chi Cục Thuế TT)

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh