tin tức - sự kiện

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 25/06/2020 | 12:15  | View count: 587

Ngày 25/6/2020, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15.

   Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng đông đủ các ông bà là đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 15 có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND huyện, đòi hỏi HĐND huyện phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hoạt động vì lợi ích của nhân dân trong huyện. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét quyết định các nội dung quan trọng như: xem xét, thảo luận về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm về các hoạt động của HĐND; Tình hình phát triển kinh tế xã hội, tập trung phân tích làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, để từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri và nhân dân trong huyện, tiếp tục duy trì những đổi mới trong các kỳ họp trước đây, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận nhất là chất vấn, tranh luận những vấn đề đang được cử tri rất quan tâm, những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém của các ngành, các lĩnh vực để góp phần vào thành công của kỳ họp đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT, XH, ANQP 6 tháng đầu năm 2020

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo Kết quả hoạt động HĐND huyện 

6 tháng đầu năm 2020

Hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020 đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Các Nghị quyết, Chương trình đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện. Công tác khảo sát, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã xây dựng và tổ chức 05 cuộc khảo sát, 02 cuộc giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung khảo sát, giám sát về kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn di tích, nơi thờ tự, lễ hội; Giám sát việc rà soát các đối tượng được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện, công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tình hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản đã bám sát Chương trình, kế hoạch, đúng trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của Thành phố, Huyện uỷ và các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, tạo niềm tin đối với cử tri góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thông qua giám sát, khảo sát Thường trực, các Ban HĐND huyện đã đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị UBND huyện, các đơn vị liên quan biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và các đơn vị được giám sát nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Từ đó định hướng thảo luận, quyết nghị thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, các Đề án góp phần đảm bảo Nghị quyết của HĐND huyện ban hành phù hợp với tình hình thực tế. Nghị quyết HĐND huyện, sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được đổi mới cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung, được cử tri đồng tình ủng hộ; hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, theo quy định của pháp luật và đi vào nề nếp. 

Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thực hiện tốt Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện. 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ duy trì các hoạt động giám sát và tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội theo quy định. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng các văn bản dự thảo trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối cùng và có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện nhiệm kỳ 2015-2020, năm thực hiện chủ đề Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Chính vì vậy, kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm 2020. Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND huyện tiếp tục thảo luận, đề ra những kiến nghị, đề xuất có những giải pháp hay đồng bộ, đóng góp vào các nội dung chương trình của kỳ họp.

   Buổi chiều, Kỳ họp tiếp tục làm việc chia tổ thảo luận, những nội dung tiếp theo của Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp sẽ tiếp tục được cập nhật.

Một số hình ảnh tại ngày làm việc thứ nhất của Kỳ họp:

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh