tin tức - sự kiện

Ban pháp chế HĐND Huyện Khảo sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính tại xã Đông Mỹ và Ngũ Hiệp.
Ngày đăng 04/03/2020 | 13:05  | View count: 307

Ngày 4/3, Đoàn khảo sát của Ban pháp chế HĐND Huyện do đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền- Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện làm trưởng đoàn đã giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 29/2/2020 tại xã Ngũ Hiệp và xã Đông Mỹ. Dự buổi khảo sát có đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng nên Đảng bộ 2 xã Đông Mỹ và Ngũ Hiệp nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhờ vậy,  ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức của 2 xã ngày càng được nâng cao, đặc biệt là đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng phần mềm điện tử thực hiện  dịch vụ công mức độ 3,4 tại UBND xã.

Theo đó, Đảng ủy, HĐND 2 xã đã xây dựng chuyên đề và quyết định thành lập tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để có cơ sở đánh giá việc thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, từ đó tiếp thu ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình CCHC.

Đoàn khảo sát kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Ngũ Hiệp

Đối với xã Ngũ Hiệp, tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 29/2/2020, đã tiếp nhận 664 đầu hồ sơ đến yêu cầu giải quyết, trong đó có 554 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tich, 110 hồ sơ thuộc lĩnh vực khác, số lượng hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt gần 100%.

Đoàn Khảo sát kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Đông Mỹ

Đối với xã Đông Mỹ, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đang thực hiện tại xã là 118/118 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%. Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 29/2/2020, xã đã tiếp nhận 729 đầu hồ sơ đến yêu cầu giải quyết, trong đó có 691 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp – hộ tịch; 38 hồ sơ lĩnh vực khác,  số lượng hồ sơ giải quyết đúng hẹn từ đầu năm đến nay đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền- Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện  phát biểu kết luận

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền- Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện, nhấn mạnh:  Các xã cần xác định việc triển khai thực hiện công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công tác cải cách TTHC, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động . Thường xuyên trao đổi về những khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; quy chế phối hợp hoạt động của Bộ phận một cửa ….  góp phần làm tốt hơn công tác CCHC nhất là công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp- hộ tịch .

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa- TT&TT.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh