tin tức - sự kiện

MTTQ huyện Thanh Trì kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
Ngày đăng 17/09/2019 | 16:01  | View count: 977

Thực hiện đề án khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, trong 2 ngày 12 và 13/9/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện do đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn, phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01/ ĐA - MTTQ -BTT ngày 06/9/2016 của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị tại 3 xã Vạn Phúc, Thanh Liệt, Tả Thanh Oai.

    Với mục đích nhằm đánh giá việc giám sát của MTTQ các xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua kiểm tra đánh giá những kết quả đã làm được, phát hiện những sai sót, khó khăn, đề xuất giải pháp, kiến nghị các cấp về công tác bảo vệ môi trường, trong 2 ngày 12 và 13/9/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01/ ĐA - MTTQ -BTT ngày 06/9/2016 của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị tại 3 xã Vạn Phúc, Thanh Liệt, Tả Thanh Oai..

    Qua kiểm tra các xã đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện đề án 01/ĐA-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ huyện, ra quyết định thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo tại các xã; hàng năm phát động thi đua xây dựng khu dân cư đạt mô hình điểm, hướng dẫn khu dân cư và hộ gia đình ký cam kết “ khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường” được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, thành lập các tổ, nhóm tự quản bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể tại cụm dân cư đăng ký các mô hình tự quản đạt hiệu quả tốt, thông qua các mô hình đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Đ/c Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kết luận hội nghị tại xã tả Thanh Oai

 

    Kết luận tại các buổi kiểm tra lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của MTTQ các xã trong thực hiện nội dung yêu cầu và phối hợp triển khai thực hiện đề án 01/ ĐA - MTTQ - BTT của Ủy ban MTTQ huyện và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn đôn đốc người dân tại các khu dân cư thực hiện hương ước, qui ước về bảo vệ môi trường, định kỳ kiểm tra, giám sát các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, đặc biệt cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các biện pháp phòng tránh dịch sốt xuất huyết, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị, vận động nhân dân xã hội hóa các điểm vui chơi cộng đồng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt tiêu chí trở thành Quận vào những năm tới./.

 

Nguyễn Thị Thắm – MTTQ huyện

Một số hình ảnh tại các khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

Đoạn đường sau UBND xã Ngọc Hồi

Trên đê Hữu Hồng xã Tứ Hiệp

 

 

 

 

Đoạn đường hoa tự quản xã Thanh Liệt

 

Hồ Quản Sen xã hữu Hòa

 

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh