tin tức - sự kiện

UBND huyện Thanh Trì tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
Ngày đăng 17/09/2019 | 08:45  | View count: 404

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của huyện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, nhằm triển khai đồng bộ kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

     Ngày 16/9, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn Quản trị hành chính công PAPI cho các học viên là cán bộ công chức, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của huyện; phó chủ tịch UBND, công chức tư pháp, địa chính - xây dựng, văn hóa thông tin, văn phòng - thống kê, bộ phận một cửa 16 xã, thị trấn và Ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn huyện.

   Các đồng chí Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội, Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

   Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe đồng chí Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ truyền đạt những nội dung trong công tác cải cách hành chính như: Tổng quan về cải cách hành chính nhà nước, xây dựng chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ”; Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước;  Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cải cách hành chính…

     

    Các học viên cũng đã được giới thiệu khái quát về chỉ số PAPI (chỉ số phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp); các nội dung về nâng cao hiệu quả quản trị xã, thị trấn, kỹ thuật xác định nguyên nhân, lập kế hoạch cải thiện hiệu quả quản trị và thảo luận về kế hoạch cải thiện vấn đề lĩnh vực quản trị và hành chính công...

    Chỉ số PAPI là thước đo đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với Chính quyền, đối với cơ quan hành chính. Thông qua kết quả đánh giá Chỉ số PAPI, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở dân chủ, trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ UBND xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

    Ngày 22/5/2019, UBND huyện Thanh Trì triển khai Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2019 nhằm tạo đột phá, đổi mới trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương; tăng cường công tác đối thoại, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI.

Chị Nghiêm Thị Phương Chi, công chức văn phòng thống kê xã Tam Hiệp hướng dẫn nhân dân thực hiện TTHC

 

    Lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng về vấn đề quản trị tại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn hiệu quả, góp phần phục vụ công tác quản trị và hành chính công hiện nay./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh