tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8 năm 2019
Ngày đăng 09/08/2019 | 17:55  | View count: 82

Ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở tháng 8 năm 2019 với nội dung: Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm niệm 50 năm ngày mất của Người và tuyên truyền một số nội dung liên quan đến tình hình thời sự trong nước và Quốc tế trong thời gian vừa qua.

          

                                                                         Quang cảnh hội nghị

 

       Tại Hội nghị, đ/c báo cáo viên đã nhấn mạnh những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời, nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Tổ chức học tập tuyên truyền thực hiện chuyên đề 50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) là đợt sinh hoạt chính trị góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

          Tại hội nghị, báo cáo viên cũng thông tin cơ bản những nội dung liên quan đến tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây và định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

 

                                     Hoàng Thị Thu Thủy,  Tuyên giáo  Thanh Trì

                                            

                                            

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh