tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ năm 2018.
Ngày đăng 03/01/2019 | 12:49  | View count: 2823

Sáng ngày 03/01/2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

            Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy; đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan - UVBTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; thành viên BCĐ Chương trình 05 của huyện; các đồng chí Bí thư, Trưởng khối vận, tổ trưởng tổ dân vận ở các thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn.

 

          Năm 2018, hoạt dộng của hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có nhiều đổi mới, bám sát được nhiệm vụ chính trị của huyện để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền; công tác phối hợp hoạt động công tác dân vận với các cơ quan có nhiều đổi mới và đạt kết quả cao. Năm 2018, toàn Huyện đăng ký 143 điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 129 tập thể và 14 cá nhân. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

         MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn đạt kết quả tốt. Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, phát triển đoàn viên, hội viên đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”;  Các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo, từ thiện, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Chỉ đạo thành công đại hội Liên đoàn lao động huyện, Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023; ban hành Thông tri lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đến nay toàn huyện đã được 15/16 xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội.

           Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2018 là triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/HU và Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức được 49 đợt ra quân với trên 20.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết và trồng và chăm sóc trên 12.000 m đường hoa tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và khu vực chân đê sông Hồng thuộc địa phận huyện Thanh Trì.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì đã nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

       Một là, Đề nghị hệ thống dân vận từ huyện tới cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt với vai trò của tổ trưởng tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn huyện.

        Hai là, đối với công tác dân vận và hoạt động của các tổ dân vận thôn, tổ dân phố cần duy trì và thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

       Ba là, thực hiện QCDC ở cơ sở, đề nghị cấp ủy các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo rà soát và chỉnh sửa các quy chế, quy ước hương ước làng xã cho phù hợp. Chú trọng việc xây dựng các quy chế dân chủ trong các loại hình mới, hoàn thiện các quy ước, hương ước thôn, làng, tổ dân phố; tham mưu kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị và tham mưu tổ chức tập huấn công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đối với các cơ quan, doanh nghiệp thuộc huyện.

       Bốn là, có các giải pháp nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã, thị trấn và giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở. Tổ chức tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ quản lý tôn giáo cấp huyện, xã và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện và hướng dẫn cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Quan thầy, Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản, Mùa an cư kiết hạ,… vui tươi, lành mạnh, trang trọng, đúng quy định pháp luật.

      Năm là, tiếp tục duy trì việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hằng tuần, đảm bảo môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

          Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận; 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo./.

 

                                                                                                    Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

Các hình ảnh tập thể và cá nhân được khen thưởng  tại Hội nghị

 

 

 

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh