tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm
Ngày đăng 03/12/2018 | 13:40  | View count: 256

Chiều ngày 30/11/2018, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy; cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đ/c Trần Văn Khương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Hướng dẫn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy; cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” việc  thực hiện quy định lấy phiếu tín nhiệm; mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của người được lấy phiếu, ghi phiếu tín nhiệm; việc công khai và sử dụng kết quả tín nhiệm. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm cấp huyện: Thường trực Huyện uỷ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá XXIII, Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các Ban HĐND; Uỷ viên UBND cấp huyện. Đối với Cấp cơ sở bao gồm; Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

          Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ, nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp trong lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Những đồng chí có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Kết quả phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được công khai trong tập thể lãnh đạo cùng cấp và báo cáo cấp có thẩm quyềnquản lý, quyết định đối với chức danh cán bộ đó.

          Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Nội dung lấy phiếu tín nhiệm gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện ở 3 mức độ: "tín nhiệm cao" " tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".  Những người bầu chức danh chưa đủ 9 tháng không lấy phiếu tín nhiệm. Ở cấp nào lấy phiếu tín nhiệm cấp đó.

           Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Những đồng chí có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp. Những đồng chí có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác./.

 

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh