tin tức - sự kiện

Huyện Thanh Trì: Tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy chủ động phòng SXHD
Ngày đăng 08/10/2018 | 20:14  | View count: 323

Trong các ngày từ ngày 01/9/2018 đến 05/10/2018, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đồng loạt thực hiện công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng chống sốt xuất huyết (SXH) đợt 7 năm 2018.

Toàn huyện đã huy động 1.580 lượt người tham gia thực hiện chiến dịch. Các cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết  đã kiểm tra trực tiếp  được 68.975/72.331 hộ gia đình (chiếm 95,4% theo kế hoạch), 27/30 công trường xây dựng (chiếm 0,9 %), 202/207 cơ quan, đơn vị, trường học (chiếm 97,6%), 298/305 khu công cộng (chiếm 97,7%); Kiểm tra được 204.318 dụng cụ chứa nước (DCCN), qua đó phát hiện 4.035 DCCN có bọ gậy (chiếm 2,0%).  Các cộng tác viên đã  thả 9.800 con cá  và sử dụng 402 lọ hóa chất Abate để diệt bọ gậy, phát 29.927 tờ rơi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.  Trung tâm y tế huyện tổ chức phun hóa chất diện rộng diệt muỗi phòng chống dịch bệnh tại các khu vực ổ dịch 2 lần đảm bảo đúng quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm được tăng cường trên hệ thống Đài Phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn với hơn 400 lượt phát thanh.  Trung tâm y tế phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức truyền thông về phòng chống dich bệnh cho 40 cán bộ tư pháp các xã; Phối hợp với Chi bộ thôn 1 (xã Đông Mỹ) tuyên truyền về tình hình dịch sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống cho 60 đảng viên.  Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tập huấn 02 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp về điều tra, giám sát phòng chống SXHD;   Điều tra, giám sát côn trùng và động vật gây bệnh, gây hại cho 120 cán bộ y tế huyện, xã, thị trấn.

Dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có thể diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Thanh Trì đã xây dựng, triển khai kế hoạch "Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết huyện Thanh Trì đợt 8 năm 2018". Thời gian thực hiện từ ngày 6/10/2018 đến 31/10/2018. Mục tiêu hướng đến có trên 95% hộ, gia đình, cơ quan, công trình công cộng,  công trình xây dựng trên địa bàn huyện thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; 100% hộ, gia đình, cơ quan, công trình công cộng,  công trình xây dựng trong khu vực có bệnh nhân, ổ dịch SXH được làm vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.  Theo đó, UBND các xã, thị trấn cần  rà soát các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng trên địa bàn, đảm bảo không còn hộ gia đình, cơ quan, khu công cộng nào không có cộng tác viên phụ trách và kiểm tra vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hàng tháng; Tăng cường, đôn đốc các cộng tác viên giám sát người bị sốt tại cộng đồng và báo cáo cho Ban chỉ đạo xã các trường hợp sốt theo dõi SXH và khu vực có nhiều người bị sốt;  Chủ động in tờ rơi phòng chống sốt xuất huyết phục vụ công tác tuyên truyền tại đơn vị mình đảm bảo 1 /tờ/hộ/quý; Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống SXH trên địa bàn (có biên bản kiểm tra).  Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã, thị trấn có báo cáo bằng văn bản đánh giá công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy hàng tuần, hàng tháng gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện đúng thời gian quy định. Nâng cao chất lượng báo cáo, nêu rõ vai trò và kết quả sự phối hợp làm vệ sinh môi trường diệt bọ gậy của cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết và các ban ngành đoàn thể.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

 

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh