tin tức - sự kiện

Huyện Thanh Trì tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025.
Ngày đăng 14/09/2018 | 10:07  | View count: 319

Thực hiện Thông báo số 1695-TB/BTCTU, ngày 26/6/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2018; Chương trình số 01-CTr/HU, của Huyện ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2015-2020" .

Trong các ngày từ ngày 7/9 đến ngày 13/9, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Văn Khương - Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025 là việc cụ thể hoá chủ trương đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành ủy Hà Nội ,các đồng chí học tập và về triển khai thực hiện mọi công việc, nhiệm vụ cho đúng- sát với tình hình thực tế ; giám sát mọi công việc ngay tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách do đó đồng chí quán triệt các đồng chí học viên phải sắp xếp thời gian hợp lý để cập nhật, thông tin, bổ sung kiến thức mới. Đồng thời, các học viên còn được thảo luận các chuyên đề và viết bài thu hoạch.

Tại đây, các học viên là Trưởng các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng các phòng, ban, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với sự tham gia giảng dạy của đồng chí Vũ Đức Bảo – Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; đồng chí TS Vũ Hữu Kiên- giảng viên cao cấp của tổ chức lao động quốc tế ILO;  đồng  chí Phạm Huy Giáp – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy;  đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo Thành ủy giới thiệu về các chuyên đề cụ thể như: tình hình kết quả và những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố trong giai đoạn hiện nay; Kỹ năng xây dựng kế hoạch, chương trình công tác theo phương pháp hiện đại - Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả; Xây dựng văn hóa công sở và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ và các chuyên đề xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.........

Đặc biệt, trong các chuyên đề giảng dạy các giảng viên đã nhấn mạnh đến các nội dung như : Trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức thường xuyên phải giao tiếp, ứng xử với các mối quan hệ nội bộ và với công dân hoặc người đại diện cho các cơ quan, tổ chức khác. Hoạt động giao tiếp, ứng xử công vụ đòi hỏi cán bộ, công chức khi giải quyết công việc phải đứng ở vị trí là cán bộ nhà nước, thay mặt nhà nước để giao tiếp với công dân. Trong xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chọn và bố trí đúng cán bộ, càng đòi hỏi khắc phục bệnh chủ quan, cảm tính, hời hợt, thiếu trách nhiệm. Xây dựng tổ chức bộ máy phải rõ chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động; việc đó cũng cần tổng kết thực tiễn để có được mô hình thích hợp. Xây dựng tổ chức bộ máy và lựa chọn, bố trí đúng cán bộ cho bộ máy đó là vấn đề mang tính khoa học.

Hoàn thiện xây dựng văn hóa công sở không chỉ có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khi xử lý, giải quyết công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. Vì vậy, cần thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay; về ý nghĩa của việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở trong việc hoàn thiện nhân cách của người cán bộ.

 Bên cạnh việc tuyển chọn, sắp xếp công việc phù hợp còn phải tạo ra môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả; quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi ốm đau, hiếu, hỷ, tạo động lực và môi trường cho những nét đẹp về ứng xử văn hóa được nhân rộng trong cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra có ý nghĩa và vai trò rất to lớn, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đồng thời là một khâu quan trọng trong quy trình lãnh đạo của Đảng, bao gồm các khâu ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra sự thực hiện. Do đó, muốn đạt hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, Đảng phải th­ường xuyên tiến hành tốt công tác kiểm tra.

Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm  cập nhật, trang bị, bổ sung kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và diện cán bộ trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công, xây dựng huyện Thanh trì ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng:

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh