tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 02/05/2018 | 20:02  | View count: 2148

Ngày 27/4, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện, định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020.

       Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban dân vận Thành ủy, đồng chí Trần Văn Khương – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Văn Nhàn – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện, BCH Đảng bộ Huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - UBND - UB MTTQ các xã, thị trấn và các đồng chí Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc.

       Với quyết tâm của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện  Thanh Trì phát triển toàn diện, bền vững”. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 5 chương trình công tác, trọng tâm là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05, Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị và các Nghị quyết chuyên đề của TW, Thành ủy, Huyện ủy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển mới trên mọi lĩnh vực hoạt động, trong đó có 3 chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng với 9.959 đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, kết quả đã kết nạp được 779 đảng viên, đạt 78% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, thành lập 14 tổ chức Đảng, 25 tổ chức công đoàn, 10 tổ chức Đoàn thanh niên, 4 chi hội phụ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, đã bồi dưỡng trên 25.775 lượt cán bộ, đảng viên, đạt 64,4% chỉ tiêu nhiệm kỳ, cử 265 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đi đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đạt gần 70% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức giám sát theo chuyên đề 28 cuộc với 128 lượt tổ chức đảng và 13 đảng viên, xử lý kỷ luật 61 đảng viên. Kết quả đánh giá hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM chiếm từ 50 đến 51,06%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm từ 92,2 đến 93,6% vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ.

       Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt 8/15 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,5%, tỷ lệ thu ngân sách bình quân đạt 16,2%. Các mô hình kinh tế, vùng sản xuất tập trung  tiếp tục phát huy hiệu quả. Hạ tầng kinh tế- xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại, năm 2017 huyện được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

       Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được quan tâm và phát huy tốt vai trò hoạt động. Qua đó giữ vững kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước ở địa phương.

       Với những kết quả trên, Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Trì vinh dự được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ba năm liên tiếp, Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác tổ chức Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

      Tại hội nghị, đã có 8 ý kiến thảo luận, nhấn mạnh và bổ sung thêm những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban dân vận Thành ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Thanh Trì nửa đầu nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Thời gian từ nay tới hết nhiệm kỳ còn rất ít, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, Đảng bộ huyện Thanh Trì cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trong đó cần tập trung quan tâm xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá có thế mạnh; phát triển ngành, nghề mới nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng đầu tư cho giáo dục, y tế theo chiều sâu. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu huyện Thanh Trì tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, theo dõi việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW 4; quan tâm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

 

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên thông qua việc đưa công tác tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực tế, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh