tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 26/04/2018 | 11:04  | View count: 2683

Ngày 24.4.2018, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí: Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chủ trì Hội nghị.

 

2 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của các cấp. Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở đã chỉ đạo nghiêm túc, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); có sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ đảng viên tham dự học tập và thảo luận đạt trên 96% nhiều Chi, Đảng bộ đạt 100%. Các Chi, Đảng bộ sớm triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và học tập chuyên đề toàn khóa, tỷ lệ đảng viên tham dự cao: Đảng bộ cơ quan Dân-Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND huyện, Đảng bộ thị trấn Văn Điển, Đảng bộ xã Liên Ninh, Tân Triều, Duyên Hà, Tứ Hiệp, Thanh Liệt, Yên Mỹ, Đảng bộ Công an Huyện…Qua học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của năm, từng đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc làm cụ thể. Nhiều cán bộ, đảng viên có chuyển biến trong nhận thức và hành động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Qua 2 năm thực hiện, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: Mô hình vệ sinh môi trường tạo cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với đảm bảo thực hiện tốt công tác trật tự văn minh đô thị theo Chỉ thị 17-CT/HU của Huyện ủy được cán bộ và nhân dân xã Tứ Hiệp thực hiện sáng tạo, đạt hiệu quả cao.  Trong hơn 2 năm qua, trên địa bàn xã đã cắt tỉa, trồng mới, trồng bổ sung hoa  Dạ Yến thảo 15.000 cây, Vạn Phúc 600 cây với tổng số tiền 50.000.000đ.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các đợt ra quân, tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng vào sáng thứ 7 hàng tuần. Thường xuyên tổ chức ra quân giải tỏa lều lán, mái che, mái vẩy, bục bệ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đã tổ chức dỡ bỏ 265 mái che, mái vẩy, phá dỡ 215 bục bệ, 325 băng rôn; 420 biển quảng cáo và nhiều vật dụng khác... qua đó, ý thức chấp hành của tổ chức, nhân dân được nâng cao.

Năm 2016, nhân dân và cán bộ huyện vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính Phủ, 02 đơn vị được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen; 08 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố và ngành dọc cấp trên; 34 đơn vị được Trung ương, Thành phố tặng Bằng khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”; năm 2017, Thanh Trì là huyện thứ 3 của Thành phố được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, nhân dân và cán bộ huyện tiếp tục vinh dự được tặng “Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu” của UBND Thành phố năm thứ ba liên tiếp; 05 đơn vị được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu; 09 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc, lá cờ đầu và bằng khen của ngành dọc cấp trên; 34 đơn vị được Trung ương, Thành phố tặng bằng khen và các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Huyện ủy Thanh Trì tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

-Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề trọng tâm của từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Nghị quyết và kế hoạch của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở từng cơ quan, đơn vị; chú trọng tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò người đứng đầu; thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp”.

Tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Chuyên đề năm 2018 về: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Lấy kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng hàng năm

- Huyện uỷ và cấp uỷ các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tác dụng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên tích cực đề xuất giải pháp và tự giác gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.

- Các cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 30-KH/HU của Huyện ủy; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

-Thực hiện tốt quy định về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, trọng tâm trước mắt là thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 03/10/2012 của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố…

- Tổ chức sơ kết đánh giá nghiêm túc, thực chất việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 19/9/2016 của Huyện ủy Thanh Trì; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê bình, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, sai phạm.     

Nhân dịp này, đã có10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Được huyện ủy tuyên dương khen thưởng

./

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh