tin tức - sự kiện

Thanh Trì quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng 15/06/2016 | 15:43  | View count: 177670

Ngày 9/6, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 9/6, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng về những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tại cơ sở. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên đã thông báo nhanh 8 chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội triển khai trong thời gian tới.
 
Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Huyện ủy Thanh Trì đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị, quan trọng nhất là việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đồng thời, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình hành động của từng đơn vị bám sát vào điều kiện và tình hình thực tế. Các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với những nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực.
 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh