tin tức khác

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO VAY HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2019 TẠI XÃ TỨ HIỆP
Ngày đăng 07/11/2019 | 16:05  | View count: 1042

Ngày 06/11/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì đã phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tập huấn đến đại diện lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo Hội đoàn thể và các đ/c Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn xã Tứ Hiệp về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 06/11/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì đã phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tập huấn đến đại diện lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo Hội đoàn thể và các đ/c Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn xã Tứ Hiệp về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm; văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Tại hội nghị, báo cáo viên nhấn mạnh những điểm thay đổi, bổ sung mới của hướng dẫn cho vay giải quyết việc làm. Đó là, mức vay tối đa, lãi suất cho vay, thời gian cho vay tối đa tăng lên, mẫu biểu hồ sơ xin vay thay đổi và có hiệu lực từ ngày 08/11/2019. Cụ thể:

  1. Đối tượng cho vay:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

- Người lao động.

  1.  Mức cho vay:

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: tối đa 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/01 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

- Người lao động: mức vay tối đa 100 triệu đồng.

Mức vay tối đa đã tăng gấp đôi so với qui định cũ.

  1. Lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay là 7,92%/năm tăng 1,32%/năm so với lãi suất cũ, bằng với lãi suất cho vay hộ cận nghèo hiện hành.

  1. Thời gian cho vay tối đa: là 120 tháng.
  2. Phương thức cho vay:

- Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trực tiếp: đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do cơ quan Trung ương của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội người mù Việt Nam.

- Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay có ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn: Đối với nguồn vốn do UBND cấp tỉnh, Trung ương của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý; nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động và nhận ủy thác.

6. Bảo đảm tiền vay:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh: Phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo qui định khi mức vay từ 100 triệu đồng trở lên.

- Người lao động: Không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Để thực hiện tốt Nghị định số 74/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, trong tháng 11/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Thanh Trì hoàn thành việc tổ chức tập huấn đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đảm bảo công tác lập hồ sơ được chuẩn đúng qui định, việc giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn của nhân dân trên địa bàn không bị chậm lại do thay đổi mẫu biểu./.

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT