tin tức khác

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Ngày đăng 15/08/2019 | 17:02  | View count: 214

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự toán kinh phí tổ chức tư vấn, áp dụng, quản lý hệ thống chất lượng và đánh giá chứng nhận VietGAP cho 02 vùng sản xuất rau sạch tại xã Yên Mỹ, Duyên Hà

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT