tin tức khác

Huyện ủy Thanh Trì sơ kết công tác xây dựng Đảng quý II/2016
Ngày đăng 15/06/2016 | 15:32  | View count: 31209

HNP - Ngày 14/6, Huyện ủy Thanh Trì chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2016.

HNP - Ngày 14/6, Huyện ủy Thanh Trì chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2016.

 
Quý II năm 2016, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Cùng với công tác phát triển đảng viên, đánh giá phân loại tổ chức Đảng, công tác cán bộ được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Việc điều động, bổ nhiệm, chỉ định, phân công công tác các chức danh cán bộ, lãnh đạo chủ chốt diện Huyện ủy quản lý sau đại hội Đảng được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả; gắn với luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt trong quý các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho cuộc bầu cử, các bước của quy trình hiệp thương được thực hiện nghiêm túc đúng luật, đúng quy trình về công tác nhân sự tham gia ứng cử đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần. Tham mưu thẩm định chính trị đối với 80/80 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 928/928 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo đúng thời gian quy định. Với những kết quả đó, trong cuộc bầu cử, cử tri huyện đã bầu được 39 đại biểu HĐND huyện và 460 người trúng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Huyện ủy Thanh Trì đã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch, qua đó giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Phấn đấu kết nạp trên 8 đảng viên, thành lập 3 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.