ỦY BAN MTTQ HUYỆN THANH TRÌ: TUYÊN TRUYỀN LUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI RÁC TẠI HỘ GIA ĐÌNH
Ngày đăng 11/06/2024 | 08:51  | Lượt xem: 213

Ngày 10/6, Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức tuyên truyền "Luật môi trường và kỹ năng phân loại rác đầu nguồn, xử lý rác thành phân hữu cơ" tại xã Ngũ Hiệp

          Tại đây, trên 150 đại biểu xã Ngũ Hiệp là trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, thành viên Ban công tác mặt trận, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã đã được nghe Thạc sỹ Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng giải pháp Môi trường viện ATI đã chia sẻ một số nội dung cơ bản về Luật môi trường và kỹ năng phân loại rác thải đầu nguồn, xử lý rác thành phân hữu cơ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, thành viên Ban công tác Mặt trận cơ sở và nhân dân về việc thay đổi thói quen hàng ngày trong việc sử dụng rác thân thiện, phân loại rác thải đầu nguồn tại hộ gia đình, xử lý rác thành phân hữu cơ xây dựng môi trường phục hồi đất xây dựng không gian sống xanh hơn, sạch hơn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

     Được trang bị một số nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

          Cũng tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được thực hành phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình hàng ngày, không phải vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp.

Minh Hoa - Trung tâm VHTT&TT