Đại hội Đại biểu Hội Luật gia huyện Thanh Trì lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với chủ đề Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển
Ngày đăng 19/06/2024 | 17:00  | Lượt xem: 907

Ngày 19/6, Hội Luật gia huyện Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Hưng - UVBTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện các xã, thị trấn trong huyện.

Đại diện Chi hội Luật gia Ngành Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Luật gia huyện hiện có 21 Chi hội trực thuộc với 169 hội viên. Nhiệm kỳ 2018-2024, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể hội viên luật gia trong huyện đã nỗ lực phấn đấu bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhiều nội dung, nhiều hoạt động có bước phát triển mới; chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của các cấp hội tiếp tục được đẩy mạnh; nội dung, hình thức và phương pháp tham gia ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Chi hội Luật gia 16 xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức trên 485 Hội nghị chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép các Luật mới ban hành với trên 458 nghìn lượt người tham gia. Tư vấn trên 200 vụ việc giải quyết đơn thư khiếu nại phức tạp; trợ giúp pháp lý cho trên 150 công dân; Các tổ hoà giải ở cơ sở đã tư vấn pháp luật cho trên 155 đối tượng chính sách, 68 đối tượng yếu thế; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; góp phần thiết thực vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tích cực vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị an ninh quốc phòng của địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện đã vinh dự được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen, UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2021, Hội Luật gia Hà Nội tặng thưởng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

Hội Luật gia TP Hà Nội tặng Hội Luật gia huyện Thanh Trì bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

Thảo luận tại Đại hội, các hội viên trong Hội Luật gia đã đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao công tác hoạt động của hội trong tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện… góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Hưng - UVBTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời các đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia huyện tiếp tục đẩy mạnh quán triệt học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động của Hội. Đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu chỉ đạo

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hoạt động phải đảm bảo đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội; bám sát và thiết thực phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phục vụ Nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức chính trị của đội ngũ luật gia, xây dựng Hội Luật gia huyện thực sự trong sạch, vững mạnh. Tham gia tích cực vào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, HĐND các cấp thực hiện giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức đặc biệt là giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia phản biện xã hội đối với các lĩnh vực khi được yêu cầu. Các Chi hội nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhất là trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách người nghèo và trẻ em; phối hợp với cơ quan thanh tra tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo cho công dân, tham gia hòa giải ở cơ sở. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp, trình độ kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của Luật gia. Hội Luật gia phải thực sự là nòng cốt trong công tác tuyên phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý, Hội cần kiện toàn và củng cố bộ máy để hoạt động ngày càng hiệu quả.

Ban chấp hành Hội Luật gia huyện Thanh Trì khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Luật gia huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia TP Hà Nội khoá VIII gồm 7 đồng chí.

8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội khóa VII được UBND huyện khen thưởng

Tặng hoa các đồng chí BCH khóa VII không tham gia BCH khóa VIII

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhân dịp này, Hội Luật gia thành phố Hà Nội tặng Hội Luật gia huyện Thanh Trì bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Luật gia khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2024; Tặng hoa 4 đồng chí BCH khóa VII không tham gia BCH khóa VIII.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT