Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Giải thể trường THCS dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
3 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 1 Cấp xã, thị trấn Giáo dục - Đào tạo
4 Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Giải thể trường tiểu học tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
7 Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
8 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
9 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
10 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
11 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
12 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
13 Hòa giải tranh chấp đất đai 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
14 Hoãn chấp hành QĐ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
15 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
16 Kê khai giá 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
17 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân tham gia quản lý, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
18 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân tham gia quản lý, sản xuất thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
19 Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
20 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn) 2 Cấp xã, thị trấn