Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
2 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
3 Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
4 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
5 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
6 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
7 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng, cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
8 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
9 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
10 Giải quyết chế độ đối với xã viên 1 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
11 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
12 Giải quyết khiếu nại lần hai 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thanh tra
13 Giải quyết khiếu nại lần đầu 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thanh tra
14 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 Cấp xã, thị trấn Thanh tra
15 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 1 Cấp xã, thị trấn Bồi thường Nhà nước
16 Giải quyết khiếu nại về đất đai 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
17 Giải quyết tố cáo 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thanh tra
18 Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 Cấp xã, thị trấn Thanh tra
19 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
20 Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH