Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 1 Cấp xã, thị trấn Giáo dục - Đào tạo
2 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
3 Công nhận Báo cáo viên pháp luật 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
4 Công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
5 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 Cấp xã, thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật
6 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
7 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
8 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
9 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
10 Gia hạn giấy phép xây dựng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
11 Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn do UBND xã cấp 1 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
12 Gia hạn thời gian tồn tại cho nhà ở nông thôn được UBND xã giấy phép xây dựng (GPXD) tạm 1 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
13 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 Cấp xã, thị trấn Bồi thường Nhà nước
14 Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
15 Giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
16 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
17 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
18 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
19 Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
20 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH