Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
4 Cấp lại giấy phép xây dựng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
5 Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp 1 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
6 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
7 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
8 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
9 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
10 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
11 Cấp sửa dổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
15 Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
16 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
17 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
18 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
19 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND Huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Y tế
20 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin