Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
2 Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã 2 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
3 Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã 2 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
4 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
5 Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
6 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
7 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
8 Cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
9 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
10 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
11 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
12 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
13 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
14 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
15 cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (Khi bị hư hỏng) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Khi bị hư hỏng) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin