Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
2 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
3 Bầu hòa giải viên 2 Cấp xã, thị trấn Hòa giải
4 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 2 Cấp xã, thị trấn Hòa giải
5 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Cấp xã, thị trấn Chứng thực
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
10 Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
11 Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Cấp xã, thị trấn Chứng thực
12 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND Huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Y tế
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
16 cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 Cấp xã, thị trấn Y tế
17 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
18 Cấp giấy phép di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã 2 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
19 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
20 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế