Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
2 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
3 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
4 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
5 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
6 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
7 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
8 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
9 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
10 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
11 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
12 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
13 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
14 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
15 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
16 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
17 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
18 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
19 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
20 Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH